Zpráva z Německa, o návštěvě P-H na pozvání dPV e.V.

Návštěva REHA kliniky KLINIK AM THARANDTER WALD v Hetzdorfu, Německo

 

V termínu od 27. 3. do 28. 3. 2015 jsme přijali pozvání Deutsche Parkinson Vereinigung  e.V. (dPV) ze Saska, abychom se zúčastnili jejich výročního setkání. To se uskutečnilo v malebné vísce Hetzdorf, nedaleko Drážďan. Setkání a představení Parkinson-Help o.s.   zprostředkoval, dlouholetý spolupracovník dPV,  pan Erhard  Müller.

Je pátek ráno, 6.30 vestibul hlavního nádraží v Praze. Pro některé účastníky setkání, v jádru čas neuvěřitelný, či spíš ještě noční. Nicméně sedíme ve vlaku směr Ústí, Děčín, Drážďany. Naše čtyřčlenná delegace ve složení as. MUDr. Tereza Uhrová PhD, Ing. Romana Skála-Rosenbaum, Jana Večlová a Roman Pošta. Romana si troufá a svou prezentaci veze v německém jazyce, který se za cestu pokusila naučit, avšak marně. Dvě hodiny, není až tak dlouhá doba na zvládnutí dvacetiminutové prezentace nejen o PH, ale hlavně o problémech které nás trápí jako Parkinsoniky v České Republice.

V Drážďanech na peroně už čekal pan Müller a po přivítání společně vyrazíme taxíkem na místo výročního setkání, na REHA kliniku v Hetzdorfu.

Po ubytování v hotelu, který je pár metrů pod klinikou, začíná první přednáška o spánku. Mluvilo se i o obtížích které mají souvislost s PN a o léčebných metodách. Deutsche Parkinson Vereinigung  e.V., představila pana ředitele pana Mehrhoffa, finanční ředitelkou paní Pohlovou a předsedu Saska, pana Bartha..

Velice příjemné setkání pro všechny, i pro pana Mgr. Sinčáka, který zde prezentoval Lázně Teplice a léčebné možnosti, které nabízejí. Další odpolední program byl věnován plánům a rozvoji společnosti. V projevu pana Mehrhorffa jsme slyšeli i společná témata a problémy, signál, že v dPV jsme nalezli správného a zkušeného partnera. Ještě bylo i trochu času na krátké seznámení s klinikou.

Večer jsme ukončili společnou večeří a společenským večerem, doprovázeným hudební produkcí tří starších pánů, rovněž parkinsoniků.

Druhý den jsme po snídani byli pozváni na prohlídku kliniky s odborným výkladem pana ředitele kliniky Dr. med. Petrem Themannem. Pro nás, to bylo neuvěřitelné.

Konfrontace německé REHA kliniky, možností, které nabízí, komplexnost, provázanost, komunikace, či jednotlivé detaily, dostupnost, personál v dostatečném počtu, s možnostmi u nás, byla bolestná. Takovou nějakou představu o zařízení následné péče jsme si představovali i my. Ze snu o místě s ucelenou péčí a diagnostikou se probouzíme v realitě, že to jde, a pod jednou střechou. V Německu to jde na 16 místech. Jsme moc rádi. Že spolu s námi jela i doktorka Uhrová, která viděla i další oddělení, kam my, laici, jsme nemohli. Jsem přesvědčen o tom, že naše návštěva nás jen a jen utvrdila v nutnosti takového zařízení, byť v menším provedení prosadit i zde v České Republice. Prostory již máme vyhlídnuté, ale?! Problém jsou finance jak od pojišťoven, tak státu, a evropských fondů.

Nedělní dopoledne těsně před obědem nastává naše dvacetiminutovka ve formě prezentace, kterou si poctivě připravila Romana. Opravdu tu prezentaci spustila v německém jazyce, ale posléze požádala MUDr. Uhrovou, aby pokračovala místo ní. Sklidili jsme veliký aplaus. Je čas oběda a tedy i čas se rozloučit nejen s novými přáteli, ale vůbec s celým Německem. Cesta domů plná nabitých dojmů, s otazníky v každé z našich hlav, jsme ani nepostřehli, že už jsme v Praze.

Pozvání znamenalo pro nás mnoho. Zvláště si ceníme toho, že si pro spolupráci, která bude povýšena na úroveň vyšší, než je úroveň klubová, vybrali právě naší organizaci. Jsme za tuto příležitost vděční a děkujeme všem, co přidali ruku k dílu.

Zvláštní poděkování patří panu Erhardu Müllerovi, bez kterého bychom si naši vzájemnou spolupráci, a tedy ani návštěvu REHA kliniky KLINIK AM THARANDTER WALD nedokázali představit.

Jemu patří dík za trpělivost překládat, za obrovskou chuť pomoci a ochotu i trpělivost.

KLINIK AM THARANDTER WALD,Hetzdorf

Deutsche Parkinson Verinigug e.V

 

 

 

Zveřejněno v rubrice Aktuality
Zpět