Výsledky kontrol čerpání finančních prostředků poskytnutých v dotačních řízeních

Jsme velice potěšeni, že při následujících kontrolách čerpání finančních prostředků poskytnutých v dotačních řízeních 1. Úřad vlády
2. MČ Praha 10 bylo shledáno:
Příjemce dotací, použil finanční prostředky z poskytnutých dotací k úhradě skutečných a uznatelných nákladů dle schválených rozpočtů a podle podmínek realizoval věcné plnění projektů v souladu s podmínkami dotačních řízní.
Evo a Vašku, děkuji Vám za součinnost, je vidět, že svou práci umíte.

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno v rubrice Aktuality
Zpět