Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva, výkaz zisku a ztráty, rozvaha (bilance) za rok 2015

 

Finanční podklady najdete u nás na stránkách , výroční zprávu, která byla na Valné hromadě 25. 6. 2016 odsouhlasena také.

K nahlédnutí a prostudování:

Výkaz zisku a ztráty 2015: zde.

Rozvaha (bilance) 2015: zde .

Výroční zpráva 2015: zde .

Veškeré dokumenty byly předány na instituce, které vyžadovaly tyto dokumenty pro grantová/dotační řízení a zároveň do veřejného rejstříku.

 

Zveřejněno v rubrice Aktuality
Zpět