Výroční zpráva a finanční zprávy za rok 2017 – zveřějněny

Výroční zpráva, rozvaha/bilance, výkaz zisku a ztát zveřejněn na webových stárnkách v dokumentech spolku.

Děkujeme všem podporovatelům a příznivcům Parkinson-Help z.s.

Zveřejněno v rubrice Aktuality, Novinky
Zpět