Výměna OZP do 31.12.2015

Výměna průkazů na Úřadech práce jen do 31.12.2015

 

Pokud nepožádáte o výměnu průkazů OZP do 31. 12. 2015, nebude Váš starý průkaz od 1. 1. 2016 platný, a to i pokud je na něm uvedena platnost delší. To znamená, že všichni ti, kteří nepožádají o výměnu průkazů do 31. 12. 2015 , která se provádí automaticky, bez potřeby posudků a šetření, budou muset po novém roce požádat o jeho nové vydání, to znamená i s tím, že bude provedeno nové posudkové řízení v této věci.

Prakticky to bude znamenat, že od 1. ledna 2016 by Vám již neplatil Evropský parkovací průkaz, nebyl by nárok na slevu v dopravě a nebyl by nárok na další kompenzace. Proto je důležité si výměnu průkazu OZP ohlídat a přijít včas!

Podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, končí platnost rozhodnutí o přiznání příspěvku na mobilitu těm příjemcům, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu v letech 2012 až 2013. Jedná se o většinu příjemců příspěvku na mobilitu (asi 168 000 osob). Tito uvedení klienti si musí po 1. 1. 2016 podat novou žádost o příspěvek na mobilitu. O končícím nároku na příspěvek na mobilitu budou dotčení klienti informování Úřadem práce formou dopisu zaslaného obyčejnou poštou. Součástí dopisu bude i formulář žádosti o příspěvek na mobilitu. Tento dopis by měl být rozeslán na přelomu měsíců listopad a prosinec. Zásadní věc – žádost je nutné podat až po 1. 1. 2016 a nejpozději do 31. 1. 2016, jinak nevznikne nárok na příspěvek hned od ledna 2016. Podávat žádost dříve než v lednu 2016 nemá smysl. Úřad práce by takovou žádost musel zamítnout, jelikož v prosinci těmto lidem ještě trvá již dříve přiznaný nárok na příspěvek na mobilitu. Pokud požádáte až po 31. 1. 2016 nebude moci být příspěvek vyplacen za měsíc leden 2016. Správní řízení o přiznání příspěvku na mobilitu bude v tzv. zkrácené verzi. Lze totiž předpokládat, že většina žadatelů o příspěvek na mobilitu bude mít platný průkaz ZTP nebo ZTP/P a tudíž splňují podmínku pro přiznání příspěvku na mobilitu.

Zvláštní skupinu příjemců příspěvku na mobilitu, tvoří lidé, kterým byl příspěvek přiznán podle předpisů účinných od 1. 1. 2014. Tito lidé nemusí o příspěvek na mobilitu opětovně žádat, protože Úřad práce je povinen zahájit správní řízení o přiznání příspěvku na mobilitu z moci úřední. Jedná se asi o 3 000 klientů. Tito lidé obdrží od Úřadu práce v prosinci 2015 oznámení o zahájení správního řízení o přiznání příspěvku na mobilitu. V případě, že tito klienti mají nárok na průkaz ZTP nebo ZTP/P bude jim příspěvek na mobilitu přiznán bez zbytečných odkladů. Pokud tito lidé, kteří dosud mají přiznán příspěvek na mobilitu a nemají dosud vystaven průkaz ZTP nebo ZTP/P budou si o něj muset požádat.

Před rokem 2014 platila taková zákonná úprava, že se muselo žádat zvlášť o průkaz OZP a zvlášť o příspěvek na mobilitu.

Od 1. 1. 2014 však platí zákonná úprava, že pokud je přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P je automaticky přiznán příspěvek na mobilitu.

V současné době je nezbytné sjednotit evidenci držitelů průkazů OZP a na ně navazující příspěvek na mobilitu.

SHRNUTÍ:
–       Kdo má platný průkaz OZP do 31. 12. 2015 a déle, je nezbytné dostavit se na Úřad práce k výměně průkazu a to nejpozději do 31. 12. 2015 jinak, průkazy nebudou platné.

–      Pokud dojde k situaci, že Váš starý OZP nebude platný, z důvodu, že jste včas nepožádali o výměnu, na kterou je třeba pouze starý OZP, vyplnit žádost a 1 fotografii, budete muset projít novým sociálním šetřením.

–       Všichni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P si musí v období od 1. ledna 2016 až do 31. ledna 2016 požádat o příspěvek na mobilitu, pokud se na ně nevztahuje úprava platná po 1. 1. 2014, jinak na něj nebudou mít nárok.

Zdroj: V.Krása, NRZP

Zveřejněno v rubrice Sociální sféra
Zpět