Vše o invalidních důchodech – praktická brožura ke stažení vydalo ČSSZ

Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat
Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění a vyplácených Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zažádat o něj může prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu (v Praze Pražské, v Brně Městské, dále jen OSSZ) každý občan, který se domnívá, že v důsledku zhoršení jeho zdravotního stavu je omezena jeho schopnost vykonávat pracovní činnost. Nárok na invalidní důchod lze získat za splnění stanovených podmínek. Jednou z nich je tzv. zjištění invalidity, jemuž předchází proces posuzování invalidity (více bod 2.). Další nezbytnou podmínkou je potřebná doba pojištění, která
se zjišťuje z období před vznikem invalidity.

Brožura ke stažení

Zveřejněno v rubrice Aktuality, Novinky, Sociální sféra
Zpět