Tři roky činnosti jsou za námi

Čas letí jako bláznivý…, jsou slova v jedné písni. Nezbývá, než souhlasit, dnes jsou to 3 roky, kdy  Parkinson-Help o.s. vzniklo. A proč jsou tedy na obrázku na dortu svíčky 4? Prostě jedna do dalšího roku 🙂

Poděkování, že jste s námi, patří všem trpělivým, co souhlasili zůstat a jít s námi ve třech – pacient- Parkinson-partner, to je silné 3P!

A jelikož jsme na sebe trochu  pyšní, přinášíme i vám k nahlédnutí co se podařilo.

images

V roce 2014 bylo uděleno čestné uznání Výboru pro zdravotně postižené občany Úřadu vlády za publicistiku

  1. Organizace, instituce:

– Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) – byla člen Správní rady – sociální problematika

– Národní rada zdravotně postižených (NRZP) – Legislativní komise

– MPSV – připomínková komise pro příspěvek na péči

– MPSV – získána akreditace na přednášky o PN

– Jednání s ředitelstvím posudkové služby, a s oddělení koncepce

– Navázání spolupráce s APSSCR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR největší střešní organizací v  sociálních        službách, plánovány společné přednášky, první 21.4.2015

– VZP – Pacientská rada – navýšení úhrady Duodopy o 3,7 mil Kč a vykomunikování VZP x VFN

– Podepsáno Memorandum se SUKL (Státní ústav kontroly léčiv)

– Uvedení na webu Ministerstva zdravotnictví

– Pozvání na zorganizování edukačního semináře pro farmaceutické společnosti

– Zakládání P-H center v regionech, a členská základna P-H

  1. TV a rozhlasové pořady:

– Reportéři dva pořady o problematice PN a o sociálních dávkách pro PN

– ČT 24 – výstava

– ČT 1 – hlavní TV zprávy – výstava

– TV Barrandov

– Applaus rozhlas

– Mediapharma – podepsání smlouvy o vysílání TV spotů v čekárnách u lékařů v rozsahu kolem 600 pracovišť

po celé ČR (cca od února 2015)

  1. Tisk, periodika:

– Chvilka pro tebe

– Hospodářské noviny

– Blesk – příloha Mozek + chat s prof. MUDr. Jechem

– Sociální služby – o PN, sociální problematika

– Parlamentní listy

– Residenční péče

– Pražský deník + dalších 70 regionálních deníků

– Regionální tisk (Vltava press)

– Internetové zpravodajství

– Vydána příručka pro ošetřovatele

– Vydávání vlastního e-časopisu Vlny od srpna 2014, vyšly 3 čísla (dvouměsíčník)

  1. Internet:

– Web o PN – jediný komplexní o problematice PN

– Web o DBS

– Facebook

– Youtube o PN

  1. Kampaň:

– První osvětová kampaň pro širokou veřejnost : Ostrava, Opava, Plzeň, Liberec, Karlovy Vary, Praha Letňany, Praha               Vršovice

– Parlament – první pokus informovat politiky, že jsme – seminář na půdě parlamentu

  1. Zákonodárství:

– Vyhláška 388/2013 Sb. – neurodegenerativní nemoci se dostali jako kriterium pro získávání

– Metodika posuzování Příspěvku na péči – poprvé kriterium Parkinsonova nemoc v metodice zmíněno (konkrétně v bodu    Komunikace)

– Lázně – prosazení změny v indikačním seznamu , hrazené lázně 1 x za 2 roky (dříve 1x za život), platné od 6.1.2014

– Připomínka ke koncepci návazné péče – chybějící neuro cetra

  1. Akce spolupořádané:

– Záběhlické koulení 2013 a 2014

– Parkinson nezná hranic (mezinárodní účast Slovensko, Polsko, Rakousko, ČR)

– Výstava J. Večlové, Soběslav

– Pochod Moravským Slováckem

– Účast na veletrzích, kongresech, výstavách

– Aktivity vikend pro vedení potenciálních klubů

– Jarní a podzimní motojízda

– Osvěta na letních rockových festivalech

– Jakkolo – předávání, soutěže

 

Zveřejněno v rubrice Aktuality
Zpět