U příležitostí výročí narození anglického chirurga Jamese Parkinsona, který poprvé popsal chorobu, jež nyní nese jeho jméno, si svět každého 11. dubna připomíná Den Parkinsonovy nemoci. Tu již 20 let léčí hluboká mozková stimulace. Právě problematice neuropsychiatrické péče o pacienty trpící touto chorobou a její léčbě byla věnována společná tisková konference Ministerstva zdravotnictví a pacientské organizace Parkinson-Help, která měla za cíl upozornit veřejnost na tuto nemoc a zvýšit povědomí o možnostech její léčby.

Počet pacientů s Parkinsonovou nemocí a parkinsonskými syndromy dosahuje v ČR necelých 50 tisíc, přičemž toto číslo je nejspíš podhodnoceno. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky za roky 2015-16 je jejich počet dvakrát až třikrát vyšší, než odborníci doposud předpokládali. Jde o neurodegenerativní onemocnění, které postihuje starší osoby v produktivním věku, ale objevuje se i u pacientů před padesátkou či čtyřicítkou. Jsem velmi rád, že jsem mohl v souvislosti se Světovým dnem Parkinsonovy nemoci převzít záštitu nad aktivitami pacientské organizace Parkinson-Help. Chceme pomoci zvýšit povědomí o tom, že počet pacientů s Parkinsonovou nemocí není zanedbatelný a že existují možnosti její léčby,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Tisková zpráva:
Tisková zpráva

 

Zveřejněno v rubrice Aktuality, Novinky
Zpět