Pomoc v hmotné nouzi

V případě, že se dostanete do obtížné životní situace, pamatuje zákon na finanční pomoc sloužící k zajištění vašich základních potřeb, k těmto účelům slouží systém dávek pomoci v hmotné nouzi.

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, vymezuje situace spojené s nedostatečným zabezpečením základní obživy a bydlení a s mimořádnými událostmi. Má napomáhat řešit některé nárazové životní situace.

Stanovuje, že každá osoba má nárok na poskytnutí základních informací, které vedou nejenom k řešení její současné situace, ale i k předcházení vzniku hmotné nouze.

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Částka existenčního minima činí 2 200,- Kč. 

Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve III. stupni a u osoby starší 65 let. 

Zpět