Pojišťovny a roční limity

Co se započítává pojištěncům do ročního limitu?

Nevíte přesně, co je započitatelné do Vašeho ročního limitu u zdravotní pojišťovny?

Chronicky nemocní navštěvují lékaře častěji i proto jsme pro Vás připravili seznam poplatků, které se započítávají do limitů zdravotních pojišťoven.

Nově od účinnosti poslední novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, tedy od 1.4.2009 je třeba rozlišovat, že limit je 5000 Kč resp. 2500 Kč.

Po překročení tohoto limitu pojišťovna vrací částku, o kterou byl tento limit překročen.

Je povinností každé zdravotní pojišťovny nejpozději 60 dní po konci čtvrtletí, kdy jste limit překročili, vrátit vám přeplatek. Tím budete informováni o překročení ročního limitu.

Řazeno podle kategorií pojištěnců:

1) U seniorů nad 65 let věku se do ročního limitu 2500 Kč započítávají:
? regulační poplatky ve výši 30,- Kč za návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření
u praktického lékaře, ženského lékaře, zubního lékaře, lékaře poskytujícího specializovanou
ambulantní zdravotní péči,
? regulační poplatky ve výši 30,- Kč za návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem,
? regulační poplatky za návštěvu u klinického psychologa ve výši 30,- Kč,
? regulační poplatky za návštěvu u klinického logopeda ve výši 30,- Kč,
? regulační poplatky za recept ve výši 30,- Kč, pokud je léčivý přípravek plně
nebo částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění,
? doplatky na léky ve výši doplatku na nejlevnější na trhu dostupný lék nebo potravinu pro
zvláštní lékařské účely s obsahem stejné léčivé látky a stejné cesty podání,
? doplatky na léčivé přípravky částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. obsahující
léčivé látky určené k podpůrné a doplňkové léčbě předepsané na recept.

2) U ostatních kategorií pojištěnců starších než 18 let a mladších než 65 let věku se do limitu 5 000,- Kč započítávají:
? regulační poplatek ve výši 30,- Kč za návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření
a) u praktického lékaře,
b) u praktického lékaře pro děti a dorost (od 18 let do 19 let věku),
c) u ženského lékaře,
d) u zubního lékaře,
e) u lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní zdravotní péči,
f) u klinického psychologa,
g) u klinického logopeda
? regulační poplatek ve výši 30,- Kč za návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost,
? regulační poplatek ve výši 30,- Kč za vydání každého, z veřejného zdravotního pojištění plně nebo částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely předepsaného na receptu, bez ohledu na počet předepsaných balení,
? doplatky na léčivé přípravky částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Do limitu se započítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely pouze ve výši doplatku na nejlevnější na trhu dostupné léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely s obsahem stejné léčivé látky a se stejnou cestou podání. To neplatí v případě, že předepisující lékař na receptu vyznačil, že předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit, pak se do limitu 5 000,- Kč započítává doplatek v plné výši.

3) U dětí do 18 let věku se do ročního limitu 2500 Kč započítávají:
? regulační poplatky za návštěvu u klinického psychologa ve výši 30,- Kč,
? regulační poplatky za návštěvu u klinického logopeda ve výši 30,- Kč
? regulační poplatky za recept ve výši 30,- Kč, pokud je lék plně nebo částečně
hrazen z veřejného zdravotního pojištění,
? doplatky na léky ve výši doplatku na nejlevnější na trhu dostupný lék nebo potravinu pro
zvláštní lékařské účely s obsahem stejné léčivé látky a stejné cesty podání.
Poznámka:
Děti do 18 let již od 1.4.2009 neplatí poplatky ve výši 30,- Kč:
za návštěvu u lékaře, při které bylo provedeno klinické vyšetření u praktického lékaře pro děti a dorost nebo od 15 let u praktického lékaře, u ženského lékaře, u zubního lékaře, u lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní zdravotní péči, za návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem pro děti a dorost nebo od 15 let praktickým lékařem.

Zpět