Nemocenské a ošetřovné

Nemocenské pojištění = nemocenské dávky a ošetřovné

Dne 1. ledna 2009 vstoupil v platnost nový zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., který podstatně mění vyplácení nemocenských dávek. Z nemocenského pojištění se vyplácejí čtyři dávky. My zde uvedeme je dvě, které jsou pro naši skupinu relevantní – nemocenské a ošetřovné.

Nemocenské dávky
Nemocenské náleží až od 22. dne pracovní neschopnosti, poskytuje se za kalendářní dny.
V prvních 21 dnech pracovní neschopnosti poskytuje zaměstnavatel náhradu mzdy za pracovní dny, ale až od 4. pracovního dne (při karanténě od 1. pracovního dne).
Pokud jste v době nemoci nebo úrazu zaměstnáni, máte nárok pobírat nemocenské (být na neschopence) až po dobu 380 kalendářních dnů.
Po uplynutí 180 dnů je ošetřující lékař povinen zdravotní stav přezkoumat. Pokud došlo ke stabilizaci zdravotního stavu, může pracovní neschopnost ukončit.
Výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Nemocenské se poživateli starobního nebo invalidního důchodu III. stupně vyplácí od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény po dobu nejvýše 63 kalendářních dnů,
nejdéle však do dne, jímž skončilo zaměstnání, jde-li o zaměstnance, popřípadě skončilo pojištění, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou nebo o zahraničního zaměstnance.

Ošetřovné
Na ošetřovné (dříve podpora při ošetřování člena rodiny) má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí ošetřovat nemocného člena domácnosti.
Nově se umožňuje přiznat při splnění stanovených podmínek při jedné potřebě ošetřování (péče) ošetřovné postupně dvěma osobám.

Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle 9 kalendářních dnů.

Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Zpět