Příspěvek na zvláštní pomůcku

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku,


náleží osobě, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové
postižení nebo těžké zrakové postižení.

Nárok na příspěvek na motorové vozidlo nebo zádržní systém má ten, kdo má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou či hlubokou mentální retardaci.
Okruh zdravotních stavů odůvodňujících a vylučujících přiznání příspěvku uvádí příloha k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Podmínkou pro získání příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že:
• Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo jí potřebuje k realizaci
pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím.
• Osoba může zvláštní pomůcku využívat.
• Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen pojišťovnou.
A nesmí jít o zdravotnický prostředek, který nebyl uhrazen z veřejného
zdravotního pojištění či zapůjčen pojišťovnou kvůli nedostatečné zdravotní
indikaci.

Je-li je pomůckou motorové vozidlo, musí se osoba opakovaně každý měsíc dopravovat.
Také platí podmínka, že je schopna řídit motorové vozidlo či v něm může být převážena.

• Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek obsahuje vyhláška.

Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, jež v ní uvedena není, pokud ji ÚP ČR považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, kterou vyhláška zmiňuje.

Pokud jde o výši příspěvku na zvláštní pomůcku zákon rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do nebo přesahující 24 000 Kč.
Obecně je stanovena 10% spoluúčast
osoby se zdravotním postižením na ceně pomůcky, nejméně 1 000 Kč (neplatí pro motorové vozidlo a pro případy, kdy je míra spoluúčasti určována individuálně).

Maximální výše příspěvku je 350 000 Kč (400 000 Kč v případě pomůcky schodišťová plošina).
V případě pořízení motorového vozidla je maximální výše příspěvku 200 000 Kč. Ve
výši se odráží důvod a četnost dopravy, příjem osoby (osob s ní společně posuzovaných) a celkové sociální a majetkové poměry.

 

Zpět