Rozhovor s Členkou vědecké rady Ústavu lékového průvodce je PharmDr. Miladou Halačovou, Ph.D., vedoucí Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Homolce

Projekt „Farmakoterapie v domovech pro seniory“ je v sociální sféře v České republice prvním svého druhu a sonda do problematiky preskripce seniorů v domácnostech provedena nebyla. Přímé srovnání tedy není možné. Zcela jistě je však skladba klientů v domovech pro seniory, jejich zdravotní stav a míra soběstačnosti diametrálně odlišná od aktivních seniorů žijících ve svých domácnostech. Většinou jde o těžce nemocné a nemohoucí pacienty, kteří potřebují koordinovanou péči různých specialistů a ošetřovatelského personálu.
Celý rozhovor ze Zdravotnického deníku.

Zveřejněno v rubrice Léčba a výzkumu
Zpět