Příspěvek na mobilitu

Příjemci příspěvku na mobilitu pozor

Podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, končí platnost rozhodnutí o přiznání příspěvku na mobilitu těm příjemcům, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu v letech 2012 až 2013.

Jedná se o většinu příjemců příspěvku na mobilitu. Tito uvedení klienti si musí po 1. 1. 2016 podat novou žádost o příspěvek na mobilitu. O končícím nároku na příspěvek na mobilitu budou dotčení klienti informování Úřadem práce formou dopisu zaslaného obyčejnou poštou. Součástí dopisu bude i formulář žádosti o příspěvek na mobilitu. Tento dopis by měl být rozeslán na přelomu měsíců listopad a prosinec.

Zásadní věc – žádost je nutné podat až po 1. 1. 2016 a nejpozději do 31. 1. 2016, jinak nevznikne nárok na příspěvek hned od ledna 2016. Podávat žádost dříve než v lednu 2016 nemá smysl. Úřad práce by takovou žádost musel zamítnout, jelikož v prosinci těmto lidem ještě trvá již dříve přiznaný nárok na příspěvek na mobilitu. Pokud požádáte až po 31. 1. 2016 nebude moci být příspěvek vyplacen za měsíc leden 2016. Správní řízení o přiznání příspěvku na mobilitu bude v tzv. zkrácené verzi. Lze totiž předpokládat, že většina žadatelů o příspěvek na mobilitu bude mít platný průkaz ZTP nebo ZTP/P a tudíž splňují podmínku pro přiznání příspěvku na mobilitu.

Zvláštní skupinou příspěvku na mobilitu jsou lidé, kteří si podali žádost o příspěvek ještě do konce roku 2013 podle platné legislativy, účinné do 31. 12. 2013, ale o této žádosti bylo rozhodnuto až po 1. 1. 2014.

Tito lidé nemusí o příspěvek na mobilitu opětovně žádat, protože ÚP je povinen automaticky prodloužit výplatu příspěvku na mobilitu. Těchto lidí je však menšina.

Většina lidí, kteří musí v lednu nově požádat o příspěvek na mobilitu, byla již obeslána ÚP informací o tom, aby si nezapomněli požádat v lednu 2016 o příspěvek na mobilitu. Dříve to bohužel nejde. Musíte tak skutečně učinit až od 4. 1. 2016.

zdroj: NRZP

Zveřejněno v rubrice Sociální sféra
Zpět