Níže uvedené platí pro nemocné PARKINSONOVOU NEMOCÍ

1. LÉKY, které pacient NESMÍ DOSTAT,průběh nemoci a stav hybnosti se po jejich užití fatálně zhorší:

  • Antipsychotika/neuroleptika (tzv. typická) – léky používané nejen při léčbě duševních poruch: např. Haloperidol, Haldol, Largactil, Moditen, Tisercin, Levopromazin, Prochlorperazin, Perfenazin
  • Některé léky používané při zažívacích obtížích: Degan
  • Některé léky používané např. v léčbě závrati, nevolnosti, zvracení: Torecan
  • Některé léky používané např. při nedostatečném prokrvení vnitřního ucha či mozku: Stugeron, Cinnabene, Cinarizin, Arlevert, Sibelium
  • Některé léky, používané k tlumení kašle, škytavky: Prothazin, Promethazin, Phenergan
  • Některé léky používané v léčbě vyššího krevního tlaku: Crystepin, Aldomet, Dopamet, Dopegyt
  • Současně se selegilinem (Jumex, Sepatrem, Niar atd.) se nesmějí používat léky s antidepresivním účinkem. Lze podat pouze vysadí-li se selegilin, a to asi tři týdny před nasazením antidepresiv.

2. OPERACE, lokální anestézie, narkóza – DOPORUČENÍ

 • Méně rizikové je provést chirurgický zákrok v místním či svodném znecitlivění.                                                 
 • lokální anestezii je nutno používat pouze anestetika bez adrenalinu.                                                                         
 • Není-li tato možnost, je nutné zajistit nejkratší možný interval vysazení levodopy (Nakom, Isicom, Sinemet, Madopar).               
 • Součástí narkózy nesmí být halothan ani jakékoliv antipsychotikum/neuroleptikum (zhoršuje hybnost v pooperačním období, hrozí i komplikace při narkóze).                       
 • K tlumení pooperačního neklidu lze použít pouze tiaprid (Tiapridal, Tiapra) či benzodiazepiny.
 • V krajním případě je možno použít malou dávku léku Buronilu.
 • Při komplikacích neprodleně kontaktujte ošetřujícího neurologa

3. Na co dát POZOR

  • Levodopa = Nakom, Isicom, Sinemet, Madopar se musí podávat přesně dle ošetřujícího neurologa.   
  • Časové výkyvy v podávání léků zhoršují stav nemocného!                                                           
  • Levodopa nesmí být podávána s bílkovinami, zabraňují správnému vstřebávání léku.                                 
  • Časový interval před a po podání léku s Levodopou a bílkovinovou stravou musí být 40 – 60 minut.

Zpracováno dle pokynů a s laskavým svolením autora  prof. MUDr. Jana Rotha, CSc., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha 2, Kateřinská 30,         2018

Zveřejněno v rubrice Aktuality, Léčba a výzkumu, Novinky
Zpět