Poslední, 10. číslo Vln, v tomto roce, je svátečně laděné

Bez pomoci a vydatné spolupráce s Mgr. Hanou Hettychovou – šéfredaktorkou, bychom asi náš první rok tištěné verze nedali.
Děkujeme za krásnou práci, vlastně dobrovolnou činnost, všem, kdo se podílí na vzniku Vln.
Tentokrát, je pro nemocné, uvnitř časopisu připraveno užitečné překvapení.

Na  čtenáře se těšíme v novém roce.vlny-10

Zveřejněno v rubrice Aktuality
Zpět