Seznam kontrolovaných studií, kterými byly prokazovány a prokázány terapeuticky prospěšné účinky konopí na zdravotní stav pacienta

Podrobnosti a pravidla použití léčebného konopí jsou upravena vyhláškou č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití (indikace a specializovaná působnost předepisujícího lékaře jsou obsahem Přílohy č. 3 této vyhlášky). Při přípravě znění uvedené vyhlášky bylo přihlédnuto pouze k takovým indikacím, u nichž je možné pozorovat terapeuticky prospěšné účinky konopí na zdravotní stav pacienta, které byly prokázány kontrolovanými studiemi.

 

na co lze používat léčebné konopí

 

Zveřejněno v rubrice Léčba a výzkumu
Zpět