Podněty a připomínky k webu

Uvítáme každou připomínku či podnět.

  • Co se Vám zdá nešikovné, nepřehledné?
  • Co postrádáte ? Co doplnit?
  • Objevil(a) jste chybu ? Co funguje jinak, než jste čekal(a)?
  • Další výtky ? Nebo obecné poznámky k webu ?
Zpět