Podařilo se nám v Pracovní skupině k problematice neuropsychiatrické péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí a dalšími poruchami řízení pohybu (PS NPPP)

Ne ke všem se dostala informace o novém kódu, a vzhledem k tomu, že jde o kód nový a jedná se o tzv. sdílený či mezioborový kód pro neurologa a psychiatra tak uvádíme trochu podrobností.
Kód je už platný.

V tzv. úhradové vyhlášce v Kapitole 305 – psychiatrie se za výkon č. 35050 vkládá výkon č. 35060, který zní:

„35060 MEZIOBOROVÁ KONZULTACE A STANOVENÍ DIAGNOSTICKÉHO NEBO LÉČEBNÉHO PLÁNU PSYCHIATREM A NEUROLOGEM

Konzultace neurologa a psychiatra o pacientovi vykazujícím psychiatrické a neurologické příznaky nebo u pacienta s primárně psychiatrickým nebo neurologickým onemocněním, kde lze očekávat symptomy zasahující do obou specializací. Výkon bude hrazen u dg.: 1) Duševní poruchy a poruchy chování – diagnózy “F”: F 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09; 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19; 20, 22, 23, 25, 28; 43, 44, 45; 51; 70, 71, 72, 73; 95 a 2) Nemoci nervové soustavy – diagnózy „G“: G 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 40, 43, 44, 47, 62, 63, 70, 71, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 93. Výstupem konzultace je společný diagnostický a terapeutický plán dalšího postupu. Vykázání výkonu navazuje na předchozí komplexní, cílené nebo kontrolní psychiatrické a zároveň neurologické vyšetření. Podmínkou pro vykázání výkonu je vyšetření pacienta oběma specialisty vyšetřen ve stejný den, a to buď společně, nebo samostatně.

Další podmínky lze nalézt v úhradové vyhlášce.

Zveřejněno v rubrice Aktuality, Léčba a výzkumu, Novinky
Zpět