Pracovní skupina k problematice neuropsychiatrické péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí a dalšími poruchami řízení pohybu (PS NPPP)

Tato pracovní skupina vznikla, až za ministra zdravotnictví, Mgr. Adama Vojtěcha.  S  jeko pochopením, a i s ochotou náměstkyně MUDr. Šteflové, které je předsedkyní skupiny, a svědomitou a pilnou místopředsedkyní MUDr. Protopopovou, se začala řešit  problematika Parkinsonovy nemoci na úrovni ministerské.

Účelem zřízení je akutní řešení problematiky neuropsychiatrické péče o pacienty s poruchami řízení pohybu na základě podnětů uživatelů péče.

Předmět činnosti

• navrhnout systémové změny k úpravě neuropsychiatrické péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí a dalšími poruchami řízení pohybu;

• projednat návrhy na vhodná opatření v oblasti poskytování zdravotních služeb a jejich úhrad, vzdělávání, hledat možnosti jejich realizace včetně případné úpravy legislativy.

Členové jmenovaní ministerským dekretem.

Účastním se některých společných jednání, a pomalu se posouváme dopředu.
Je to hodně mravenčí práce, kterou není vidět, poznat hned, ale poprvé mám pocit, že jsme partnerem, že nás, skutečně poslouchají a dají i na naše podněty.

Skupina aktuálně řeší 4 témata:

1, Hrazení jednotlivých léků (které např. nezohledňuje stadium nemoci, a tím cílovou skupinu pacientů, pro které je plně hrazený preparát vhodný),

2, Nedostatečná síť neuropsychiatrických ambulantních pracovišť a nízká funkčnost primární péče,

3, Definice, certifikace a zajištění hrazeného efektivního provozu specializovaných Extrapyramidových center zabývající se poruchami řízení pohybu,

4, Zkrácení předatestačního vzdělávání v neurologii z 5 let na 4,5 roku, které negativně ovlivní také oblast neuropsychiatrického pomezí.

Jedním zdosažených cílů je tzv. nakódování sdíleného kódu neuropsyhciatrického, jenž bude platit od 1.1.2019.
Jmenovací dekret pro Parkinson-Help.

Zveřejněno v rubrice Aktuality, Léčba a výzkumu, Novinky
Zpět