Plavání  – studie

Z EPDA nám přišla zajímavá prosba o vyplnění dotazníku. Jedná se o studii zabývající se ztrátou schopnosti plavat u nemocných s PN (plavání není v zahraničí doporučovaná kolektivní aktivita).

Text žádosti v českém jazyce, obdržená od EPDA:

Drazí přátelé

Dostali jsme žádost od Joaquina Ferreira, docenta neurologie a klinické farmakologie. Jeden z jeho studentů  pracuje na studii o riziku, že pacienti s Parkinsonovou chorobou ztrácí schopnost plavat. Informace o tomto tématu jsou omezené a mohly by být raným problémem v průběhu progrese onemocnění. Přečtěte si níže informace o studii a odkaz na průzkum.

Pokud byste mohli pomoci při dokončení průzkumu, bylo by to velice oceňováno.

INFORMACE O STUDII

Příznaky Parkinsonovy nemoci mají vliv na to, jak se tělo může pohybovat, mluvíme o třesu, ztuhlosti, pomalých pohybech a změnách chůze. Některé zprávy naznačují, že lidé s Parkinsonovou chorobou mohou mít potíže s plaváním, dokonce i v raných stádiích onemocnění.

Vzhledem k tomu, že plavání je častá aktivita, je důležité si uvědomit, zda se změnila schopnost pacientů plavat.

V kontextu diplomové práce jsme vypracovali dotazník zaměřený na osoby s Parkinsonovou chorobou. Pomocí tohoto dotazníku se snažíme vyhodnotit veškeré potíže, s nimiž se setkávají pacienti během plavání. Otázky mohou být zodpovězeny členy rodiny nebo společníky pacienta, ale pouze pokud odpovědi odrážejí názor pacienta. Je velmi důležité, abyste dotazník podrobně vyplnili, abychom získali co nejpřesnější údaje o tomto problému.

Zde můžete odpovědět na dotazník: https://pt.surveymonkey.com/r/swimpd.

Tento dotazník je součástí diplomové práce na Faculdade de Medicina de Lisboa pod vedením prof. Joaquima Ferreiry.

Lékařská fakulta Univerzity v Lisabonu nesdílí vaše osobní údaje s žádnou třetí osobou, nicméně anonymní výsledky tohoto průzkumu budou použity jako součást mé diplomové práce, která může být publikována jako písemná zpráva.
Děkujeme vám za spolupráci při řešení této žádosti. Jsme odhodláni zveřejnit výsledky naší studie po dokončení.

Maria Ana Neves

Zveřejněno v rubrice Aktuality
Zpět