Parkinsonova nemoc je neurodegenerativní onemocnění


Parkinsonova nemoc (PN) je chronické, nevyléčitelné, invalidizující onemocnění .
Řadí se do skupiny nemocí charakteristické motorickými systémovými poruchami.

Vznik nemoci

Je zapříčiněn nadměrným odumíráním buněk tvořících dopamin v části středního mozku zvané substantia nigra, která je součástí bazálních ganglií.
Dopamin je látka potřebná k přenosu informací mezi nervovými buňkami. Chybějící látka narušuje správnou regulaci činnosti bazálních ganglií.
Bazální ganglia mají částečně vliv na:
– motorické funkce (kontrolují pohybové schopnosti),
– asociační funkce (hrají roli v rozumových schopnostech),
– limbický systém (hrají roli v emocích).

Parkinsonova nemoc se projeví chybí-li kolem 70% těchto buněk.

Příčiny nemoci

Dnes stále nevíme, co je vlastně příčinou Parkinsonovi nemoci. Jedna z možností ukazuje na genetické predispozice, které v kombinaci s vnějšími vlivy prostředí může negativně působit na lidský organizmus.
Na vznik PN byl prokázán přímý vliv užívání heroinu a jiných toxických látek.
Dalším prokazatelným vlivem se jeví virová mozková infekce či opakované zhmoždění hlavy. Jiné faktory nejsou zcela vědecky podloženy.

Prevence nemoci

Jelikož není známa příčina vzniku nemoci, tak není možná ani prevence. Víme-li, že projevem Parkinsonovy nemoci je nedostatek dopaminu, lze podpořit jeho tvorbu vitaminem B6. A kde B6 hledat? V avokádu, bramborách, banánech, rybách a drůbeži. Ženšen, mučenka, kozlík lékařský a česnek mají rovněž pozitivní vliv na činnost mozkových buněk.

Proč k nemoci dochází

Zatím není jasné, proč se buňky produkující dopamin ztrácejí.
Obecně se předpokládá, že jde o vliv více faktorů, které ovlivňují onemocnění. K těmto faktorům se například počítá vliv prostředí, infekce, některé chemikálie, genetika, stárnutí.
Stále však nikdo neodhalil, proč u některých lidí nemoc propukne a u druhých nikoliv.

V roce 2012 ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky) uváděl v České republice 26.680 nemocných.
Z toho je 10 – 15 % nemocných je Young Onset (onemocní pod 40. rokem věku) a
dalších 15 % onemocní pod 50. rokem věku.

Kdo nemoc popsal
Rok 1817, je rokem, kdy poprvé londýnský lékař James Parkinson popsal nemoc, původně nazývanou třaslavou obrnou později pojmenovanou po svém objeviteli, Parkinsonova nemoc (PN).

James Parkinson

James Parkinson

(11.4.1755 – 21.12.1824)
Anglický lékař a reformátor
Měl zájem o zlepšení celkového zdraví a pohody všech lidí. Psal mnoho článků a esejí.

V roce 1817 popsal a diagnostikoval nemoc „Obrnu třaslavou“, která později dostala jméno Parkinsonova nemoc.

 

Zpět