Diagnostika

Převážná část nemocných ani nezaznamená první příznaky, kterými o sobě začínající Parkinsonova nemoc dává vědět.

 

Nemocní zpočátku ani nevědí, že jsou nemocní a nepřikládají zvláštní pozornost rychleji nastupující únavě, pocitu tuhosti a těžkým končetinám, křečím, zpomalení chůze nebo zvýšené tvorbě slin, slz a potu.

Navíc u každého jedince mohou být příznaky i progrese nemoci zcela odlišné.
Zvláště u mladších pacientů nebývá snadné diagnózu PN určit.

Parkinsonova choroba není zcela jasně prokazatelná žádným vyšetřením a její příznaky jsou specifické i pro jiná onemocnění.
Diagnostikována může být až po vyloučení jiných příčin onemocnění a po zjištění jejího průběhu.

Vyšetření, která se provádějí k určení diagnózy PN:
– odběr krve,
– CT vyšetření mozku (počítačová tomografie),
– EEG vyšetření (elektroencefalografe),
– SONO krčních tepen (ultrazvuk),
– NMR (nukleární magnetická resonance),
– klinické vyšetření neurologem.

Jak už je napsáno výše, onemocnění se u každého člověka velmi liší. A to nejen rychlostí vývoje, ale i množstvím a dominancí příznaků. Mezi další faktory, které mají na nemoc vliv patří věk, délka onemocnění, reakce na léčbu a psychika. Ta hraje velice významnou roli na průběh nemoci.

Někteří nemocní mají převážně pohybové problémy, jiní jsou postiženi hlavně třesem končetin. U dalších se mohou vyskytnou velké psychické problémy.

Zvláštní skupinu nemocných tvoří tzv. „Youg Onset“, jsou to mladí lidé, kteří onemocněli mezi 30. – 40. rokem života.
Příznaky nemoci jsou u nich často zpomalenost a ztuhlost. Nemoc se u nich vyvíjí velmi pomalu, výborně reagují na léčbu, ale dochází u nich k předčasným výkyvům hybnosti (fluktuace) a k dyskinezím (mimovolní a nekontrolovatelné pohyby, vznikající jako nežádoucí vliv dlouhodobě užívaných léků).

 

Zpět