Příznaky nemotorické

Nemotorické příznaky zahrnují širokou škálu potíží, které jsou rozšířené ve všech stádiích onemocnění a výrazným způsobem ovlivňují kvalitu života. Některé z nich se mohou objevit dokonce o více, než deset let dříve, než se rozvinou motorické příznaky.
Určité léky na motorické příznaky mohou svými vedlejšími účinky být příčinou nemotorických příznaků. Obecně se dá říci, že příčiny nemotorických příznaků dosud nejsou dostatečně známy. Z nejnovějších průzkumů je patrné, že téměř u 90 % lidí trpících PN se objevuje alespoň jeden nemotorický příznak a 10 % má až pět nemotorických příznaků.

Nemocní ani jejich blízcí si často neuvědomují souvislost mezi Parkinsonovou nemocí a nemotorickými poruchami, na které před diagnózou PN netrpěli.

Jedná se ku příkladu o poruchu plánování složitějších úkolů, obtíže dělat více věcí najednou či o ztrácení soustředěnosti. Výsledkem je opouštění rozdělané práce, kterou nejsou schopni dokončit a rozdělané plány, úkoly atd. Na druhé straně je leckdy nechápající a nazlobený blízký člověk, kterému nebyly vysvětleny souvislosti nemoci a výše zmíněných poruch.

Někteří nemocní jsou velmi přecitlivělí a podezíraví. Nemotorických příznaků je celá řada, zmíníme jen některé a ty rozdělíme na:

Zpět