Dvě pozdní hybné komplikace

1. Stavy ON-OFF

Termín  ON – OFF je velmi často používaný mezi nemocnými.
Jedná se o charakteristický stav u některých nemocných v pokročilém stadiu nemoci.

Stavy ON – OFF jsou nečekané změny v hybnosti, kdy ON je stav dobré hybnosti a OFF je stav špatné hybnosti – ztuhlosti, až nemožnosti jakéhokoliv pohybu.

ON-OFF stavy se objevují jako nežádoucí stavy, které jsou způsobenz vedlejšími účinky léků. Fluktuace dobré a špatné hybnosti je způsobena i kolísáním hladiny medikamentů.

Nemocný, v pozdějším stadiu onemocnění, si nemůže být jist, jaký stav ho čeká za pár minut, za hodinu, zítra, za týden… stavům ON – OFF nelze předcházet.

Kolísání těchto stavů lze  částečně upravit léky. Tudíž je velmi obtížné vyrovnat se s změnou stavů ON-OFF během předepsaných dávek léků. Z druhé strany musí pacient dodržovat léčebný režim, aby nedocházelo k předávkování!!!

2.Mimovolní pohyby – dysineze

Tyto pohyby vidíme u nemocných po několika letech s nemocí.

Jsou výsledkem vedlejších účinků léků a jsou zaznamenány téměř u poloviny nemocných, a to po 5 – 10 letech užívání léků.

Jsou to nepravidelné pohyby připomínající trochu tanec, někdy jsou trhavé a mohou se objevit na kterékoliv části těla.

Mimovolní pohyby se nedají regulovat.

 

Zpět