Příznaky motorické (pohybové)

Čtyři základní pohybové příznaky:

1. třes
2. ztuhlost
3. zpomalené pohyby
4. poruchy rovnováhy

Příznaky související s pohybem:

1. poruchy vyjadřování a řeči
2. poruchy spánku
3. poruchy písma

Dvě pozdní hybné komplikace:

1. stavy ON - OFF
2. mimovolní pohyby

Zpět