Young Onset – mladí

Parkinson v produktivním věku

 
co-2

Začne-li Parkinsonova nemoc před 40. rokem, mluvíme o „Young Onset“ pacientech.

Z celkového počtu nemocných, se udává kolem 10 % Young Onset pacientů, 15 % je pak mladších 50. let.

Příznaky mladých lidí diagnostikovaných Parkinsonovou chorobou se mohou lišit od příznaků, které jsou patrné u starších. Výzkumy ukazují, že v některých případech může mít nemoc dědičné základy.

Neuropatické změny u Parkinsonovy choroby se zdají být velmi podobné ve všech věkových kategoriích.

Nicméně mladší lidí bojují s touto nemocí trochu jinak. Potýkají se s onemocněním v mnohem mladším věku a po delší období života. Musí se vypořádat s obtížemi nejen zdravotními, ale i se souvisejícími těžkostmi – s finančním plánováním, kariérou, rodinnými problémy a rodičovskými povinnostmi.

Obecně platí, že mladší lidé mají pomalejší a déle trvající průběh nemoci. To, že postup nemoci je obvykle výrazně pomalejší, může být částečně důsledkem toho, že mladší lidé mají méně zdravotních problémů než starší. Problémy, které nalézáme u starších lidí jako poruchy paměti, zmatenost či potíže s rovnováhou, jsou u mladších lidí také méně časté.

Správné diagnostikování u těchto věkových skupin je obtížné a stává se, že prvotní diagnostika je chybná, či léta se nevidí souvislost mezi jednotlivými příznaky, které i vzhledem k věku, nejsou spojovány s Parkinsonovou nemocí.

Zpět