Parkinson v produktivním věku a Young Onset

Parkinsonova choroba je  ve své podstatě nemoc produktivního věku. Možná se divíte, ale nejvíce se tato nemoc projevuje mezi 55-62 rokem života. Jak patrno, že skutečnost, je tedy zcela někde jinde, než že by se jednalo o nemoc seniorů.

Tento fakt, na který společnost spolu se sociální sférou absolutně nereflektuje, se s rostoucím počtem nemocných začne stávat obtížně řešitelný úkol, pokud se nezačne řešit již nyní, systémově, logicky, provázaně se zdravotnictvím. 

 

Začne-li Parkinsonova nemoc před 40.rokem, mluvíme o  "Young Onset" pacientech.
Z celkového počtu nemocných, se udává kolem 10 % Young Onset pacientů, tedy okolo 2.500 nemocných.
15 % je pak mladších 50. let.

Příznaky mladých lidí diagnostikovaných Parkinsonovou chorobou se mohou lišit od příznaků, které jsou patrné u starších. Výzkumy ukazují, že v některých případech může mít nemoc dědičné základy.

Neuropatické změny u Parkinsonovy choroby se zdají být velmi podobné ve všech věkových kategoriích.
Nicméně mladší lidí bojují s touto nemocí trochu jinak.
Potýkají se s onemocněním v mnohem mladším věku a po delší období života. Musí se také vypořádat s obtížemi souvisejícími s finančním plánováním, kariérou, rodinnými problémy a rodičovskými povinnostmi.


Obecně platí,
 že mladší lidé mají pomalejší a déle trvající průběh nemoci. To,že postup nemoci je obvykle výrazně pomalejší, může být částečně důsledkem toho, že mladší lidé mají méně zdravotních problémů než starší. Problémy, které nalézáme u starších lidí jako poruchy paměti, zmatenost či potíže s rovnováhou, jsou u mladších lidí také méně časté.

Správné diagnostikování u těchto věkových skupin je obtížné a stává se, že prvotní diagnostika je chybná, či léta se nevidí souvislost mezi jednotlivými příznaky, které i vzhledem k věku, nejsou spojovány s Parkinsonovou nemocí.

 

Zpět