Do komlpexní péče se dají počítat všichni členové multidisciplinárního týmu (v ČR není tento pojem uzákoněn)
V zahraničí se do této péče obvykle zahrnují tyto odbornosti:

  • neurolog
  • neurochirurg
  • psychiatr
  • psycholog
  • sestry
  • logoped
  • nutriční terapeut
  • fyzioterapeut
  • sociální pracovník.

Připravujeme o těchto specializacích trochu více povídání, zatím lze čerpat z databáze fyzioterapeutů, nutričních terapeutů, informace o rehabilitacích a lázních.

Fyzioterapie

Fyzioterapie má vliv na zlepšení kvality života pacientů. Jedná se o strategii k zajištění soběstačnosti, nezávislosti, bezpečnosti v běžných denních aktivitách života.

najít fyzioterapeuta ...

Rehabilitace

Rehabilitace může být též vhodným způsobem, jak udržet či vrátit tělo do kondice.

zjistit více ...

Lázně

Důležitou součástí léčby jsou i lázeňské pobyty. Podařilo se nám, po letech prolomit zákon, a od roku 2014 je možné pobývat jedenkrát za dva roky v lázních na pojišťovnu.

najít lázně ...

Výživa - nutriční terapie

Je nezbytné sledovat celkový energetický příjem, vlákninu, bílkoviny a příjem tekutin. Dochází k poruchám výživy a metabolismu.

najít nutričního terapeuta ...

Pečující

Hledáte-li pečující, ošetřovatele, můžete využít této stránky. Za vybrané pečovatele, neneseme žádnou zodpovědnost.

najít pečující ...

Zpět