Čtyři fáze nemoci

Parkinsonova nemoc je nevyléčitelná, progradující (zhoršuje se s časem), invalidizující nemoc s pomalým vývojem.
Nemocný prochází čtyřmi vývojovými fázemi. Jejich délka a projevy jsou velice individuální a liší se jedinec od jedince.

Základní je se neporovnávat se stavem nemoci u ostatních – Parkinsonova nemoc je velice individuální.

Pamatujte však, že dobrá psychika a aktivita v životě nemocného sehrávají velkou úlohu na jeho celkové dobré kondici.


1.fáze – zahrnuje první příznaky, zjištění a oznámení diagnózy a první roky s nemocí.
Je to adaptační fáze, která je velmi intenzivní z emočního hlediska.
Zánik buněk začíná dlouho před tím, než se objeví první typické motorické příznaky nemoci. Nemocný si začíná uvědomovat, že je více unavený, pracovní výkon se snížuje, je zpomalený, pokud dostane i třeba chřipku, dlouho trvá, než se z ní vyléčí.
Také může nemocného začít bolet rameno nebo ruka a má v nich pocit tuhnutí, popř. se mu špatně chodí nebo nohou zakopává či ji má ztuhlejší.
Může se projevit nemotornost rukou, nejdou zapnout knoflíky nebo má potíže s psaním. Diagnózu Parkinsonovy nemoci je možné určit až s prvními hybnými příznaky.

 

2. fáze – připomíná klid po bouři.
Život se díky léčbě vrací do dřívějších kolejí. Léky zmírnily příznaky, nemocný si zvykl na fakt, že trpí PN. Je to fáze vyrovnanosti.
Postupně tuto skutečnost oznámí známým, přátelům a v zaměstnání. Běžný život nemusí být omezen, aktivity také ne, ani pracovní činnost.

3. fáze – začínají se objevovat fluktuace hybnosti (výkyvy v pohybech) a zvraty ve stavech nemocného. Dochází též k výkyvům účinků léků. Fluktuace jsou charakterizovány střídáním stavů hybnosti.

Do této doby bylo možné nemoc zahrnout do života a vyrovnat se s ní.
Nyní získává nemoc navrch a výkyvy v pohybech komplikují každodenní život.

4. fáze – je fází útoku nemoc zabírá veškeré místo. Nastupují poruchy, které mají značný vliv na každodenní život nemocného a jeho okolí. Závislost nemocného na vnější pomoci roste.Tyto fáze probíhají u každého nemocného trochu jinak, v jiných časových úsecích a příznaky mohou být různě zkombinovány.

 

Zpět