"Máte Parkinsonovu nemoc",

asi si to také pamatujete . . . Nechápete souvislost této nemoci s Vámi, ani netušíte, co všechno tato dvě slova, Parkinsonova nemoc, znamenají. Po několika letech, kdy se snažíte nemoci uniknout, je jasné, že progresivní, neurodegenerativní, nevyléčitelné onemocnění Vám prchnout nedá.
Příznaky nemoci mají za následek postupné vyloučení nemocného ze života společenského, sociálního i ekonomického.

Tak takhle NE!

Za svou nemoc nikdo nemůže, nikdo si nemoc nezavinil, ať už způsobem života, stravou, aktivitami...

Parkinsonova nemoc (PN) je neurodegenerativní, chronické, nevyléčitelné, invalidizující,
multifaktoriální, idiopatické onemocnění.
Výskyt v populaci  je 1-2 osoby na 1000 obyvatel. V ČR ÚZIS udává kolem 50.000 nemocných,
ale přesné statistiky nejsou k dispozici.
Zhruba 10% z nemocných je pod 40. rokem věku (tzv. pacienti "Young Onset" a  jsou zařazeni do  Orphanu, tedy do skupiny zvláštních onemocnění), 15% onemocní pod 50. rokem věku.
Nejčastěji jsou touto nemocí zasaženi lidé  mezi 55- 62 rokem, z toho muži o něco více.

Už z výše uvedeného, je patrné, že nejde o nemoc seniorského věku, nýbrž o chorobu věku  produktivního.

Parkinsonova nemoc se řadí do skupiny nemocí charakteristické motorickými systémovými poruchami.

 

Konopí pomáhá či nepomáhá? Máte možnost sami zhodnotit.

Tanec, je pohyb na hudbu. Pohyb pomáhá. Hudba pomáhá. 

Významový slovníček pojmů, se kterými se Parkinsonova nemoc pojí. Určeno nemocným, blízkým i pečujícím a ošetřujícím. Vydáno a kontrolováno s 1. LF UK, VFN Praha.

Zpět