Parkinson-Help přijata za řádného člena European Parkinson´s Disease Association (EPDA)


images (1)

 

v pátek 24.6.2016 mi došel mail, který mne potěšil, a ráda se o něj podělím:
„I am delighted to advise you that your statutes have been approved by all the EPDA board members. I am therefore delighted to welcome you to the EPDA family as our newest member. We will now add you onto our website on the members page…“
Nathalie, EPDA
po našem asi toto:
„S potěšením vám sděluji, že vaše stanovy byly schváleny všemi členy správní rady EPDA. Jsem proto ráda, že vás mohu přivítat do EPDA rodiny jako našeho nejnovějšího člena. Přidáme vás na naše webové stránky členů.. . “

 

 

 

Zveřejněno v rubrice Aktuality
Zpět