ÚVODNÍ STRÁNKA

ÚVODNÍ STRÁNKA - NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Racionální vs. iracionální terapie epilepsie

V následující přednášce se prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., z Centra pro epilepsii I. neurologické kliniky FN u sv. Anny v Brně zamýšlel nad tím, co je racionální a co iracionální v terapii epilepsie. Definování iracionální polyterapie epilepsie je však podle něj podobně problematické jako definování racionální polyterapie. „Určitě však není racionální, pokud přistoupíme k […]

Pokračovat ve čtení

Zlepšení nejen motorických příznaků

Prof. Bareš následně připomněl výsledky studie RECOVER, která hodnotila podání transdermálního rotigotinu u pacientů s časně ranními motorickými fluktuacemi a postižením spánku. Šlo o dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii, v níž bylo 336 nemocných s Parkinsonovou chorobou randomizováno v poměru 2 : 1 k transdermálnímu užívání rotigotinu s titrací od 2 mg do 16 mg […]

Pokračovat ve čtení

Co mají epilepsie a Parkinsonova choroba společného?

V obou případech jde o onemocnění funkcí mozku, při nichž dochází k výrazným poruchám funkcí CNS, a jsou to také choroby, pro něž máme léčbu, i když v některých případech jen do určité míry. U obou chorob máme k dispozici pokročilou symptomatickou terapii a dalším společným jmenovatelem kromě jiného je, že oběma nosologickým jednotkám se […]

Pokračovat ve čtení

Najděte si cenu léků

Informace o úhradách, cenách a výši případného doplatku léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění.
Pro nalezení ceny VSTUPTE ZDE

NAŠE POSLÁNÍ

Seznamujeme širokou veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci, přispíváme ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou, rovněž podporujeme komunitní život nemocných v regionech.

Členství a benefity

ukázat

Kontakty klubů

jít na kontakty

NAŠE GALERIE

Naše sebrané galerie


Zpět