Sociálně odborné poradenství


Poradna pro život s postižením Ligy vozíčkářů

 

Naše snaha je zabezpečit co nejlepší služby nemocným, a to je důvod, proč jsme oslovili a požádali Ligu vozíčkářů, provozující registrovanou sociální službu, o pomoc.
Jejich Poradna pro život s postižením nabízí bezplatné a odborné sociální poradenství.
Umí poradit v oblastech invalidních důchodů, příspěvků a výhod pro ZP (včetně daňových a poplatkových úlev), příspěvku na péči a možností péče, financování kompenzačních pomůcek, možnosti vzdělávání OZP a specifik pracovně-právních vztahů OZP. Základní poradenství poskytuje i v dalších oblastech (např. státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, evidence na ÚP, nemocenské pojištění, starobní důchody, zdravotní a sociální pojištění, náhrady škody vzniklé v souvislosti s výkonem práce).Máte několik možností, jak poradnu kontaktovat:
1. prostřednictvím internetové poradny – Poradna pro život s postižením
2. prostřednictvím bezplatné telefonní linky 800 100 250
pondělí a středa: 9 – 13 hod.
úterý a čtvrtek: 12 – 16 hod.
3. e-mailem na adrese: poradna@ligavozic.cz
4. přes Skype: poradna_pro_zivot_s_postizenim
pondělí a středa: 9 – 13 hod.
úterý a čtvrtek: 12 – 16 hod.
5. písemnou formou, dotazy zasílejte na adresu organizace: Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno
6. můžete se objednat a navštívit nás osobně v sídle organizace
pondělí: 13 – 16 hod.
pátek: 9 – 12 hod.
7. nebo můžete přijít osobně bez objednání
úterý: 9 – 12 hod.
středa: 13 – 16 hod.

 

Zpět