Zprávy z léčby a výzkumu

Ministr zdravotnictví ocenil vědce, mezi nimi i lékaře z VFN 1. LF UK Praha 2

Ministr zdravotnictví ocenil vědce, i tým v čele s prof. MUDr. Robertem Jechem, Ph.D., z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN Zkoumal problematiku léčby těžkých dystonií pomocí hluboké mozkové stimulace (Deep Brain Stimulation – DBS). Dystonie se projevuje přetrvávajícími svalovými křečemi a zkroucením částí těla. Končetiny, trup a šíje se samy pohybují a zaujímají […]

Pokračovat ve čtení

Senioři v domovech berou řadu léků zbytečně, další jim schází

Rozhovor s Členkou vědecké rady Ústavu lékového průvodce je PharmDr. Miladou Halačovou, Ph.D., vedoucí Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Homolce Projekt „Farmakoterapie v domovech pro seniory“ je v sociální sféře v České republice prvním svého druhu a sonda do problematiky preskripce seniorů v domácnostech provedena nebyla. Přímé srovnání tedy není možné. Zcela jistě je však […]

Pokračovat ve čtení

Webinář 12.10.2016 „Polykání a logopedie“ s Mgr. Evou Baborovou, 1. LF UK VFN Praha 2

Webinář  „Management poruch polykání a řeči u Parkinsonovy nemoci“   S poruchami polykání se v různé míře setkáváme napříč všemi neurologickými diagnózami. Akutní i dlouhodobá péče poruch polykání u Parkinsonovy nemoci má svá specifika. Na diagnostice i terapii se podílí široké spektrum odborníků, nicméně klíčovou roli hraje klinický logoped. Úkolem semináře je ukázat specifika péče […]

Pokračovat ve čtení

Vydáno pro lékaře

Vydáno pro lékaře „Non-motorické příznaky Parkinsonovy nemoci“ Máme radost, že jsme mohli dopomoci ke vzniku této publikace pro lékaře. Všem, kdo se na ní podíleli, děkujeme.

Pokračovat ve čtení

Podrobnosti a pravidla použití léčebného konopí

Seznam kontrolovaných studií, kterými byly prokazovány a prokázány terapeuticky prospěšné účinky konopí na zdravotní stav pacienta Podrobnosti a pravidla použití léčebného konopí jsou upravena vyhláškou č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití (indikace a specializovaná působnost předepisujícího lékaře jsou […]

Pokračovat ve čtení

AIFP – 3 nové diagnostické metody a 34 inovativních léků pro Parkinsoniky

3 nové diagnostické metody a 34 inovativních léků pro Parkinsoniky Nezvladatelný třes a nervové záškuby. To jsou příznaky, které si většina z nás spojuje s Parkinsonovou nemocí. Pacienti s touto nevyléčitelnou chorobou ale zažívají mnohem širší spektrum doprovodných projevů onemocnění, které značně omezují jejich život. Farmaceutický průmysl ve spolupráci s vědci hledá způsoby, jak nemoc […]

Pokračovat ve čtení

Jak zakoupit léky na předpis na Slovensku, či v Německu

Jak zakoupit léky na předpis na Slovensku, či v Německu? Máte předepsán lék, který není v distribuci v České republice? Ano, jsou léky, které mohou být pro Vás vhodné, ale nejsou na našem trhu. Lze je koupit na Slovensku či v Německu. Zde najdete seznam zasilatelů léčiv do ČR: Seznam lékáren zasílajících léky do ČR. Seznam […]

Pokračovat ve čtení
Zpět