Zprávy z léčby a výzkumu

Místo trimetazidinu v léčbě stabilní anginy pectoris

V současné době se v léčbě ischémie myokardu, ať již němé nebo pod klinickým obrazem anginy pectoris, používají tři skupiny konvenčních antianginózních léků – dlouhodobě účinkující nitráty (především izosorbit-dinitrát a izosorbit-mononitrát) a jim příbuzný molsidomin, beta-blokátory a blokátory kalciových kanálů. Nástup metabolických modulátorů u nás zatím reprezentuje jediná látka z této skupiny – trimetazidin. První […]

Pokračovat ve čtení

Biofarmaceutický vývoj nových léčiv má svou nezastupitelnou úlohu

Pokrok medicíny a biofarmaceutický vývoj nových účinných léčiv a terapeutických metod hraje klíčovou roli v boji proti rakovině, Parkinsonově chorobě, roztroušené skleróze, diabetu a dalším onemocněním, která stále patří tak mezi nevyléčitelná. Biotechnologie je nejen hudbou budoucnosti, ale také realitou současnosti. Týmy výzkumníků podporované akademickými institucemi, inovativními farmaceutickými společnostmi a malými i středními podniky nejen […]

Pokračovat ve čtení

Vědci z CEITECu pomáhají léčit Parkinsonovu nemoc

Neurologové, logopedi a inženýři spojili síly ve výzkumném projektu, který má za cíl rozeznat poruchy řeči u lidí nemocných Parkinsonovou chorobou. Nová metoda by v budoucnu mohla lékařům pomoci odhalit nemoc už v raném stadiu nebo předpovědět, jak rychle bude onemocnění u pacientů postupovat. Na výzkumu se podílejí také vědci z CEITECu – Irena Rektorová […]

Pokračovat ve čtení

Rozhovor prof. MUDr. Jana Rotha, CSc.

Rozhovor „Pohled na Parkinsonovu nemoc dostal v posledních letech nový směr“ s profesorem doktorem Janem Rothem, kandidátem věd a vedoucím lékařem Centra extrapyramidových onemocnění při 1.LF VN Praha  http://www.ordinace.cz/clanek/docent-jan-roth-pohled-na-parkinsonovu-nemoc-dostal-v-poslednich-letech-novy-smer/ 23.5.2012 zdroj:ordinace.cz

Pokračovat ve čtení

Rozhovor prof. MUDr. Evžena Růžičky, DrSc.

Přinášíme rozhovor, pana profesora, doktora Evžena Růžičky, doktora věd, přednosty neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, člena České lékařské akademie s Barborou Tachecí. Tento rozhovor, je zajímavý i když byl pořízen téměř před rokem, 17.1.2011. Zde kliknout

Pokračovat ve čtení
Zpět