Pavel, 1964

 
1. Vaše povolání a profese před onemocněním Parkinsonovou nemocí? 
Jsem stavební inženýr. Bývalý partner, provozní a projektant max devítihlavé konstrukční statické kanceláře. Díky zkušenostem kolegy Nykla a otce jsme navrhovali i velké zakázky, nemocniční pavilony, hotely, podzemní garáže, nádrže pivovarské i na benzín, průmyslové stavby. Ale i drobné posudky, havarie staveb, či posudky fušeřiny. Já měl nejraději opravy starých konstrukcí a krovů.

2. V kolika letech jste se dozvěděl, že máte Parkinsonovu nemoc a do jakého věku to relativně šlo žít ještě jakoby jste nebyli nemocní? 
Diagnozu jsem dostal v 31 letech, již předtím občas něco nebylo ok. Asi dest let jsem díky pochopení kolegů pracoval, jezdili jsme na dovolené s vlastnoručně opraveným a vypiplaným karavanem po Evropě. S 2.5 tunovou soupravou jsme několikrát přejížděli Alpy.

3. Kdo Vám pomohl/pomáhá a kdo utekl?
Po dvou letech teroru vůči mě se manželka rozhodla změnit bydliště, pomáhali kamarádi a přítelkyně, podporovali mne rodiče.

4. Co v je pro Vás nejtěžší v životě s Parkinsonovou nemocí?
Vzájemná tolerance a empatie.

5. Mohli by jste se charakterizovat před a po onemocnění?
Dnes lépe zacházím s časem, neriskuji jako dříve, ale naštěstí jsem šťastný.

6. Změnil se Vám žebříček hodnot a jak? 
Mám jistě jiné základní nastavení hodnot nikoliv co se týče morálky, ale výkonů a úspěchů, myslím, že snáze poznám pomíjivé a důležité.

7. Co rád/a děláte ve volném čase?
Pojem volný čas nahrazuji hybným časem. Mám-li čas hybný, pak se snažím pomoci v domácnosti i vyrazit ven. Odvážím se i s Romčinými dětmi na lyže.

8. Čeho si nejvíce ceníte na druhých?
Mám rád lidi kterým to myslí a nejsou amorální.

9. Co považujete za Váš úspěch před a po onemocnění Parkinsonovou nemocí a jaké je Vaše přání, touha nebo co by jste rádi ještě dokázali? 
Domníván se, že jsem sice měl kariéru krátkou ale úspěšnou a to v povolání a zatím i v parki-spolcích.

10. Co Vám pomáhá duševně a tělesně v boji s Parkinsonovou nemocí?
Vůle a vědomí, že v tom nejsem sám.

Zpět