Vozík

 

Vozík
Stalo se před operací DBS, že jsem ztuhl v nevhodnou dobu či na špatném místě.
vozik

Supermarkety zásadně probíhám, je to nepřátelské prostředí, kde případný stav OFF, není vůbec příjemný. Tentokrát zvládám vše bez problémů. Ovšem než dospěji k východu ztuhnu. Ke dveřím postupuji pomaličku, čidlo nereaguje, stojím jak solný sloup s vozíkem opřeným o dveře supermarketu. Zleva i zprava mne obcházejí lidé v obou směrech.

Tu se dveře otevřou a vozík nezadržitelně ujíždí a já se dostávám do gymnastického prvku, kliku na rukojeti nákupního vozíku a špičkách nohou za stále zrychlujícího se pohybu vpřed.

Přemýšlím, se zcela chladnou hlavou, kdy se pustím a pustím-li se, kam to napálí naložený vozík. Celé parkoviště je z kopce, všude plno lidí.

Mé situace si všímá subtilní dívka a pokouší se mne zastavit. Bezvýsledně. Podaří se jí, ale včas přivolat jejího přítele na pomoc.

Ušetřila mne pádu.

(pk)

Zpět