Nejlepší inovativní projektový záměr/vize: Parkinson-Help, z.s.

APO  (Akademie pacientských organizací) CENA MÁ VÍTĚZE!

„APO Cena má vítěze v obou soutěžních kategoriích:

Nejlepší probíhající projekt: Mamma Help, z.s. s projektem “Říct to dětem”.
Nejlepší inovativní projektový záměr/vize: Parkinson-Help, z.s. s projektem “Rodina s Parkinsonem”.
Blahopřejeme!

Složení poroty:

Členové APO Rady

prof. MUDr. Štěpán Svačina DrSc., MBA, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., první náměstkyně ministra zdravotnictví ČR
MUDr. Martin Holcát, MBA, náměstek pro léčebně preventivní péči FN Motol
Ing. Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu za KSČM
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel AIFP

Tým APO“

 

Děkujeme Akademii, porotcům  a všem kdo jsou s námi! Vážíme si ocenění, je to pro nás motiv, a stimul do další práce.

Těšíme se na projekty, které nás čekají. Zároveň doufáme, že se najdou další, z řad pacientů, kteří se přidají a budou s námi pomáhat dalším.

Zveřejněno v rubrice Aktuality
Zpět