Metodický pokyn lékařské posudkové služby pro posudkové komise MPSV

Metodický pokyn pro posudkové komise MPSV – Posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči.

Nově zohledněna Parkinsonova nemoc při posuzování kritéria č.3) Komunikace.

P-H se podílelo s dalšími pacientskými organizacemi na nových pokynech. Není to ideální, ale i dílčí úspěch je úspěch.

Celé znění metodiky Posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči(PnP) zde .

Zveřejněno v rubrice Sociální sféra
Zpět