Jakkolo

hkŠupec, Holandský biliard, Jakkolo –  mnoho různých používaných názvů pro stolní společenskou hru.

HISTORIE HRY:                                                  

Některé prameny uvádí, že se údajně  jedná o staročeskou hru, která u nás bohužel upadla v naprosté zapomněmí. Rozšířila se a zdomácněla v severozápadní části Evropy a Nizozemí, kde se stala natolik oblíbenou hrou, že snad není rodiny, která by ji neměla doma. První zmínky o  holandském billiardu se datují kolem roku 1600 v Nizozemsku. Pod názvem Sjoelen nebo Solejbak ji původně  hráli rybáři na palubách lodí, když čekali na úlovek do svých sítí.

Svého znovu vzkříšení po dlouhých letech zapomnění se dočkala roku 1923, a to jako nový sport v nynější stolní verzi. Roku 1968, se v Nizozemsku uskutečnil první velký turnaj. Zúčastnilo se ho 1200 hráčů. Dnes existuje v Nizozemsku více než 100 klubů, které registrují přes 60 000 členů.10955083_1555850191299122_5143735983230339959_o

Do Německa se tato hra dostala roku 1960. Začal ji distribuovat německý podnikatel Jakobus Schmdt. Německý název pro tuto hru vznikl zkrácením křestního jména Jakobuse Schmidta „Jakko“ a byla přidána přípona -lo, vznikl tedy název Jakkolo. Pod tímto označením je Sjoelen  do Německa distribuován do dnes.

16.9.1995 byla založena v Dolním Sasku Německá Jakkolo federace (DJB). V tomto roce se také poprvé uskutečnil mezinárodní oficiální zápas mezi Německem a Nizozemskem. Vyhrál nizozemský hráč.Od roku 1995 se konají pravidelně mezinárodní hry Jakkolo v Německu. Napřed se zúčastnilo jen Německo a Holandsko. Roku 1997 se přidala i Belgie.

Parkinson – Help o. s. má zájem rozšířit tuto hru primárně mezi handicapované a seniory.

Zvláště se chceme zaměřit nemocné s Parkinsonovou nemocí.

Začneme s tradicí pořádání soutěží a turnajů. V budoucnu je možná spolupráce s Parkinson spolky v zahraničí a pořádání mezinárodních soutěží.

Hra je vhodná pro všechny věkové kategorie, ženy,muže i děti.

Šupec mouhou hrát zdraví, ale je to vhodná hra i pro lidi s handicapem a osoby upoutané na invalidním vozíku.

Hra je o přemýšlení, jednoduché koordianci pohybů a hlavně o setkávání a vytváření pozitivní nálady a radosti, při které si mohou poměřovat své schopnosti “šoupat” kameny všichni bez rozdílu.

Výhodou této hry je její jednoduchost, skladnost a přenosnost a především fyzická nenáročnost.

POPIS A PRAVIDLA HRY Šupec –  jsou velice jednoduchá

Příslušenstvíhrací deska o šíři 40 cm, délka 200 cm, výška 7 cm a 30 dřevěných hracích kamenů.

Podstavcem pro tuto hru bývají klasické dva jídelní stoly či jeden rozkládací. Díky rozměrům, se Šupík snadno skladuje třeba na skířni ve vodorovné poloze.

Úkolem hráče: ze startovní pozice (na jednom konci hrací desky) šoupnout kámen tak, aby zapadl na druhém konci do jednoho ze čtyř oddělení, pomocí užších otvorů. Každý otvor má svou hodnotu bodů, která je  nad ním vyznačena (viz obrázek) 1, 2, 3 a 4 body.
Každý hráč má tři pokusy za sebou. První pokus začíná se všemi hracími kameny tj. 30 šoupnutí na otvory oddělení na druhé straně stolu. Kameny až do konce prvního pokusu zůstávají na ploše hrací desky. Kameny se mohou odrážet od sebe a o boky Šupíka.
Kámen který je zůstane v otvoru jen z části se přidává na tu stranu, kde je kámen z větší části. Pokud je více v oddílu je posunut dále a počítá se, pokud je větší částí vně, přidá se k ostatním co jsou mimo oddíly.

Hráč ihned nastupuje k druhému pokusu. Sebere kameny, které se neumístily v odděleních a zůstaly na ploše desky a opět pokračuje v dalších pokusech. Po odšoupnutí všech neumístěných kamenů se po třetím kole spočítá počet umístěnýck kamenů v jednotlivých oddílech dle klíče:

oddíl 1 = 6 kamenů                             oddíl 3 = 8 kamenů
oddíl 2 = 4 kameny                             oddíl 4 = 6 kamenů

Příklad počítaní bodů: v každém oddílu je po 4 kamenech = 80 bodů (pokud by byl po 1 kamenu v každém oddíle tak je to 20 bodů, 2 kameny, 40 bodů, atd.)
v  oddílu 1. o dva kameny více = 82 bodů
v oddíle 3. o čtyři kameny navíc = 82 + 4 x 4 body (12 bodů)= 96 bodů
v oddíle 4. jsou dva kameny navíc = 96 + 2 x 4 body (8 bodů) = 104 body celkem.
Tento stav se připíše hráči do tabulky a pokračuje další hráč se svými třemi pokusy.
Hra se hraje na libovolný počet kol a libovolný počet hráčů.
Ideální stav je 5 hráčů na stůl a 10 kol.
Po určeném počtu kol se sečte počet bodů v tabulce pod jednotlivým hráčem a vyhrává ten, kdo dosáhl nejvyššího počtu bodů za celou hru.
Na Šupec není třeba zvláštního sportovního vybavení,  není třeba dobré fyzické kondice.
Na Šupec je dobré mít chuť si “zašoupat”, zasoutěžit si a nesedět doma.
Šupec nám dává možnost se při hře zapojit do společnosti, a to je pro některé začátek nové cesty.

 

Zpět