Každoročně organizujeme několik projektů, které se týkají vzdělávání a podpory nemocných a jejich blízkých, osvěty veřejnosti laické i odborné. Realizujeme projekty navazující, víceleté s přesahem na několik cílových skupin. Mezi ně se řadí i kampaně, videoklipy.
Rodina s Parkinsonem
Parkinsonem je ovlivněna celá rodina. Projekt je zaměřen na její podporu.
Metodické listy
Prvotina na pomoc pečujícím. Jak se chovat, pomoct, ulehčit a to i sobě.
Celková činnost
Souhrnně čeho a jak chceme dosáhnout. O edukaci, legislativě a našich výsledcích.
Kampaň 2015
Kampaň volně navazující na předešlou. Umístěna tentokrát  ve vagónech metra.
Jakkolo je hra
Holandský billiárd je vhodný pro každého, i pro špatně pohybující se klienty.
Kampaň 2014
První kampaň o Parkinsonově nemoci v ČR. Získali jsme s ní 3. cenu PR ČR.
Zpět