Každoročně organizujeme několik projektů, které se týkají vzdělávání a podpory nemocných a jejich blízkých, osvěty veřejnosti laické i odborné. Realizujeme projekty navazující, víceleté s přesahem na několik cílových skupin. Mezi ně se řadí i kampaně, videoklipy.
Celková činnost
Souhrnně čeho a jak chceme dosáhnout. O edukaci, legislativě a našich výsledcích.
Metodické listy
Prvotina na pomoc pečujícím. Jak se chovat, pomoct, ulehčit a to i sobě.
Rodina s Parkinsonem
Parkinsonem je ovlivněna celá rodina. Projekt je zaměřen na její podporu.
Kampaň 2015
Kampaň volně navazující na předešlou. Umístěna tentokrát  ve vagónech metra.
Jakkolo je hra
Holandský billiárd je vhodný pro každého, i pro špatně pohybující se klienty.
Kampaň 2014
První kampaň o Parkinsonově nemoci v ČR. Získali jsme s ní 3. cenu PR ČR.
Zpět