Publikujeme

Mediální aktivity považujeme za neméně důležité. Dává nám možnost veřejnosti vysvětlit, že naše leckdy zvláštní pohyby, náš obličej bez výrazu, je zapříčiněn Parkinsonovou nemocí.
Prosím, berte nás „normálně“, nemoc jsme si nevybrali…

Tisková zpráva k 11.04.2015  Celá zpráva
Výzkum informovanosti veřejnosti o PN, prováděn firmou Stemmark Celý dokumnent

Medicína.cz  4.12.2014: O vlivu Pacientské rady při VZP

Rezidenční péče – čtvrtletník
4/2012 str. 6
1/2013 str. 19

Sociální služby – měsíčník věnoval PN pět stran
4/20013
12/2013 str. 36

Český rozhlas 2 – 11. 4. 2013 rozhovor o PN a o příznacích méně známých za účasti prof. MUDr. Evžena Růžičky, DrSc., FCMA, as. MUDr. Terezy Uhrové, Ph.D., P-H o.s 11.04.2013 Čro2

Medical Tribune – 2.7.2013 „Co nemocným pomáhá a co jim ztěžuje život
– Pohled z druhé strany 7/2013

Svět neziskovek – 8/2013 O sdružení,nemoci a práci pro ostatní 8/2013

Florence – měsíčník zdravotních sester str.11/2013, článek „Můj život s Parkinsonem“ 11/2013

Časopis Parkinson – čtvrtletník č.36, č.38, č.41.

O nemoci nevážně vážně najdete:

http://rosenbaum.blog.idnes.cz/

Zpět