Parkinson-Help z.s.

seznamuje širokou veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci, přispívá ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou a podporuje  komunitní život nemocných v regionech, kde zakládá Parkinson-Help (P-H) kluby.

 

V současné době má Parkinson-Help kluby v Ostravě, Praze, Rožnově pod Radhoštěm, na Karlovarsku a v Českém ráji, kde pro své  členy připravuje bohatý program na vyžití.

Více o klubech zde

P-H rozvíjí aktivity pro nemocné a jejich blízké, pořádá osvětové akce, vzdělávací workshopy, spolupracuje s odborníky z lékařských i nelékařských profesí, v neposlední řadě publikuje.

Extrapyramidová sekce České neurologické společnosti při České lékařské komoře Jana Evangelisty Purkyně vyjádřila činnosti Parkinson-Help podporu.

Spolupracujeme s:

Extrapyramidovým centrem Neurologické kliniky 1. LF UK v Praze 2 v Kateřinské ulici – Centrum pro intervenční terapii motorických poruch (i-TEMPO), Neurologická klinika, Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2

a se všemi dalšími Extrapyramidovými centry v ČR, tedy ještě s centrem vNemocnici u Sv. Anny v Brně a s FN Olomouc.

Jsme členy Europan Parkinsons´ Disease Association EPDA.

Stránky www.parkinson-help.cz jsou komplexním zdrojem informací o Parkinsonově nemoci pro nemocné, jejich blízké i pro ty, kteří „jen“ hledají informace v českém jazyce.

Za všechny, komu tyto stránky dobře slouží, chceme vyjádřit své veliké poděkování lékařům z Extrapyramidové sekce Neurologické společnosti, České lékařské komory Jana Evangelisty Purkyně, kteří nám pro vznik stránek poskytli materiály.

V 10. ročníku, soutěže Česká cena za Public Relations Parkinson-Help z.s. získala 3. místo v kategorii Společenská odpovědnost.

Vydáváme pacientský členský čtvrtletník VLNY.

Zpět