Parkinson-Help z.s.

seznamuje širokou veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci, přispíváme ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou a podporujeme komunitní život nemocných v regionech, kde zakládáme Parkinson-Help (P-H) kluby.

 

V současné době máme Parkinson-Help kluby v Ostravě, Praze, Rožnově pod Radhoštěm,
na Karlovarsku a v Českém ráji, kde pro naše členy připravujeme bohatý program na vyžití.

Více o klubech zde

Rozvíjíme aktivity pro nemocné a jejich blízké, pořádáme osvětové akce, vzdělávací workshopy, pracujeme s odborníky z lékařských i nelékařských profesí, v neposlední řadě publikujeme.

Extrapyramidová sekce České neurologické společnosti při České lékařské komoře Jana Evangelisty Purkyně vyjádřila činnosti Parkinson-Help podporu.

Spolupracujeme s Neurologickou klinikou 1. LF UK v Praze 2 v Kateřinské ulici a se všemi dalšími Extrapyramidovými centry v ČR, tedy ještě s centrem v Nemocnici u Sv. Anny v Brně a s FN Olomouc.

Především jsme vděčni za podporu prof. MUDr. Evžena Růžičky, DrSc., FCMA, prof. MUDr. Jana Rotha, CSc, prof. MUDr. Roberta Jecha, Ph.D. a as. MUDr. Terezy Uhrové, Ph.D., i za vedení poradny A samozřejmě dík patří za vedení poraden i MUDr.Vendule Svobodové a PhDr. Martě Pšikalové.

Jsme členy Europan Parkinsons´ Disease Association (EPDA).

Stránky www.parkinson-help.cz jsou komplexním zdrojem informací o Parkinsonově nemoci pro nemocné, jejich blízké i pro ty, kteří „jen“ hledají informace v českém jazyce.

Za všechny, komu tyto stránky dobře slouží, chceme vyjádřit své veliké poděkování lékařům z Extrapyramidové sekce Neurologické společnosti, České lékařské komory Jana Evangelisty Purkyně, kteří nám pro vznik stránek poskytli materiály.
V 10. ročníku, soutěže Česká cena za Public Relations Parkinson-Help z.s. získala 3. místo v kategorii Společenská odpovědnost.

Vydáváme pacientský členský čtvrtletník VLNY.

Zpět