Členství v Parkinson-Help z.s. je možné pro:

 • nemocné Parkinsonovou nemocí
 • rodiny, které mají pacienta s Parkinsonovou chorobou,
 • mající profesně k tematice nemoci blízko: pečující, ošetřovatelé, zdravotní i sociální personál,
 • sympatizanty a podporující ať  už se jedná fyzické osoby či právnické.

V životě člověka je rodina určitá jistota. Je to ochrana, podpora, pochopení, rovnost, úcta, komunikace i rady vzájemná sdílení.

A právě nejdůležitější přínos vnímám fungování Parkinson-Help jako rodiny.

Vítejte mezi námi, a věříme, že i Vy se budete cítit mezi námi dobře a navážete nová přátelství.

Benefity, které nabízíme svým členům:

 • tištěný časopis VLNY – čtvrtletník je jeden z benefitů, které poskytujeme svým členům bezplatně. Jde o cenný zdroj informací, námětů, ale i odborných rad od lékařů a specialistů, i od pacientů.
 • dotované pravidelné aktivity klubů v regionech: cvičení – rehabilitace, taneční terapie – terapie s hudbou, cvičení ve vodě, cvičení zaměřené na jemnou motoriku, logopedii, přednášky odborné a zájmové, výlety
 • dotovaná účast (dle rozpočtu) na akcích dalších klubů
 • podporované pohybové a edukační pobyty
 • aktivity víkendy
 • víkendy pro páry s odbornou podporou
 • webináře – semináře on line
 • poradny – odborné on-line: neurologická, psychiatrická, psychologická a pacientská
 • možnost odborného vzdělávání
 • reprezentovat Parkinson-Help z.s při soutěžích
 • zázemí organizace, která se o své členy snaží starat a prosazuje jejich zájmy
 • členství v organizaci, která si za 5 let své existence vybudovala uznání a dostala se do povědomí veřejnosti
 • samozřejmostí zůstává navazování nových přátelství, sdílení a výměna zkušeností, podílení se na vedení klubů i centrály, realizování vlastních nápadů a jejich uplatňování ve prospěch ostatních.

Členské je 300 Kč/rok/ osoba. (150 Kč zůstává klubu, kde je člen hlášen, 150 Kč je na chod spolku.

Zpět