Finanční zprávy za rok 2014

Finanční zprávy,

konkrétně finanční rozvahu a výkaz zisku a ztrát za rok 2014 jsou v řádném termínu odevzdány. Zájemci mohou nahlédnout zde .

 

 

Zveřejněno v rubrice Aktuality
Zpět