Edukace 

2017:

Probíhají aktreditované semináře s APSSCR, 6 hodinové na klíč "Jak pečovat o klienty s Parkinsonovou nemocí", a nově je akreditován kurz 8 hodinový "Jak jednat s klienty s Parkinsonovou nemocí", zadavatelem je Generální ředitelství Úřadu práce, kde Parkinson-Help s APSSCR vyhrálo výběrové řízení na proškolení sociálních pracovnic a pracovníků 11 poboček Úřadu práce po celé ČR.

Proběhlo "Jak pečovat o klienty s Parkinsonovou nemocí":
DS Hejnická, Praha 
Hradec Králové
Bechyně

Proběhlo "Jak jednat s klienty s Parkinsonovou nemocí":
ÚP Písek
ÚP Pardubice
ÚP Brno

2016:

Během druhé poloviny roku P-H  společně s Asociací poskytovatelů sociálních služeb (APSSCR) začalo školit na klíč domovy seniorů. Jedná se  o akreditovaná školení od MPSV, který společně s námi vede Mgr. Patrik Burda. Školení pořádáme 6 hodinové pro pečující a ošetřující personál.

Semináře v roce 2016 proběhly:

  • MĚSSS Kadaň
  • GŘ ÚP Praha – pilotní přednáška
  • Domov důchodců Sloup v Čechách, p. o.
  • Domov důchodců Bystřany, p. o 2x

Školení pro fyzioterapeuty  proběhlo z naší iniciativy v lednu 2016 v Domově seniorů Háje školení pro cvičitelky, fyzioterapeuty, kteří s námi pracují v klubech. Školení se zúčastnili všichni spolupracující fyzioterapeuti. Jako velice přínosnou aktivitou se jevila účast přednášejících z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kteří sami už zkušenosti s prací s nemocnými mají.

2015:

"Účelné  a bezpečné užívání léků a léková politika" 15. 12. - Přednášející: Mgr. Tomáš Cikrt
Místo: Centrum sociální a ošetřovatelské péče, Sámova 7, Praha 10

"Život s DBS a s Duodopou" 30. 10. Ostrava - seminář s odbornými sestrami z VFN Praha a z FN Olomouc

S Bc. Annou Rezkovou

                                                         24. 9. Praha - seminář s odbornými sestrami z neurologické kliniky VFN 1. LF UK Praha

Seminář byl zaměřen na praxi, jak se žije  s DBS a s Duodopou, kdy každá sestra se specializovala na jednu metodu, kterou prezentovala a posléze odpovídala  na otázky přítomných.

 

DBS2 24.9.

S Bc. Markétou Fial

„Polykání u PN“ 21.1. -  Přednášející: Mgr. Eva Baborová, z Neurologické kliniky VFN Praha.

Místo: Centrum sociální a ošetřovatelské péče, Sámova 7, Praha 10Pozvánka na přednášku.

 

 

 

Zpět