Doprovod uživatele sociálních služeb k lékaři

Doprovod uživatele sociálních služeb k lékaři pracovníkem poskytovatele je úkonem poskytovaným v rámci základních činností. Vyjmenované druhy sociálních služeb, jsou uvedené ve vyhlášce MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, kde je doprovod k lékaři přímo mezi jednotlivými úkony vyjmenovanými v rámci základní činnosti „zprostředkování kontaktu se společenským prostředím“. I u těch sociálních služeb, kde doprovod k lékaři není přímo uveden v základní činnosti, se jeho poskytování předpokládá v rámci ustanovení, kde se hovoří o pomoci a podpoře při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Přitom je vždy nezbytné vycházet z individuálně určených potřeb osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Mezi uživateli sociálních služeb existuje rozdílná míra schopností, kterou je třeba reflektovat při sestavování individuálního plánu.

Celá informace zde .

Zveřejněno v rubrice Sociální sféra
Zpět