Cena Modrého slona – do soutěže se lze přihlásit ještě do 16.5.2016

Do 10 kategorií se mohou přihlásit účastníci XI. ročníiku celostátní soutěže

 
Celostátní soutìž O CENU MODRÉHO SLONA se stala dùstojnou přehlídkou tvorby umělcù se zdravotním postižením a jejich přátel.
Nad soutěží převzala patronát řada významných osobností naší kultury, které aktivně pomáhají při realizaci.
Soutěžit lze v těcho kategoriích:
– malba
– keramika
– fotografie
– textilní tvorba
– kombinovaná technika (např. ruční práce, koláže ..)
– literární tvorba
– divadlo (např. malé formy, loutkoherectví ..)
– tanec
– hudební tvorba (např. hudební přednes, skladba ..)
– jiné formy zajímavé umělecké tvorby (např. řezbářství, umělecké zpracování skla ..)

Více informací o soutěži.

Zveřejněno v rubrice Aktuality
Zpět