Byli jsme přizváni

Po ročním úsilí se nám zadařilo. Ukázali jsme na MPSV, že jsme partnery při tvorbě Normativních instrukcí na PnP.
Dnes se zúčastníme poprvé pracovního jednání, které je historické tím, že nám jako jediné pacientské organizaci, zabývající se neurodegenerativním onemocněním, byla dána možnost poprvé zasáhnout při tvorbě legislativních předpisů ve prospěch nemocných PN.
Držme si palce, ať nezklameme.
V užší spolupracující skupině jsou s námi „velikáni“ jako NRZP, Úřad práce, MPSV, SONS, Palata, Asociace neslyšících a nedoslýchavých,Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením,Česká asociace pečovatelské služby,Sdružení pomoci duševně nemocných.
Věříme, že PnP je pouze začátek našeho působení a spolupráce s MPSV.

Zveřejněno v rubrice Aktuality
Zpět